==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

  • Làm thế nào để đi Mỹ kết hợp chương trình và thăm thân nhân?

    Làm thế nào để đi Mỹ kết hợp chương trình và thăm thân nhân?

    Rất nhiều người sang Mỹ luôn hy vọng có sự kết hợp: vừa đi khám phá, vừa có thể thăm thân nhân. Tuy nhiên, có một thực tế khá khó khăn là đa số người thân của họ tại Mỹ phải mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, người già lớn tuổi thì không có nhiều kinh nghiệm đi chơi, lịch trình . Lái xe tại Mỹ cũng nguy hiểm và không đơn giản.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm
12 1 13 25 bài đánh giá